A Széchenyi 2020 Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott:

 

 

“További gyakornok foglalkoztatása az Interpapír Kft-nél”
(9700 Szombathely, Gárdonyi Géza utca 7.)

című
GINOP-5.2.4-16-2018-03654 jelű pályázat
a
Támogató
döntése alapján,
5.091.827 Ft
összegű támogatást nyert el!

 

A támogatás mértéke: 100%

A projekt leírása:

Projekt tartalmának bemutatása: Egy fő gyakornok, egy fő vállalati kapcsolattartó foglalkoztatása 9
hónapon keresztül, részükre bér és járulék elszámolás. A gyakornok munkájának ellátásához
szükséges eszközök beszerzése. Célja a tanulmányok alatt megszerzett tudás hasznosítása, tovább
fejlesztése, szakmai fejlődés növelése. A munkaerőpiacon való hosszútávú munkalehetőség
megalapozása.

 

A projekt fizikai befejezésének napja: 2020.06.01

 

http://www.szechenyi2020.hu/